Algoritma ve Programlama

Değerli arkadaşlar Algoritma ve Programlama dersi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programında Güz ve Bahara yarıyıllarında birinci sınıf öğrencilerimiz için 2 saat teori ve 2 saat uygulamadan oluşan bir derstir. 

(BMU0101) Programlama ve Algoritma Geliştirme I

Ders İçeriği 

 • Algoritma ve Rrogramlamaya Giriş, Akış Diyagramları 
 • Veri Tipleri ve Temel İşlemler 
 • Koşul Deyimleri 
 • Döngü Deyimleri I
 • Döngü Deyimleri II 
 • Tek Boyutlu Diziler 
 • İki ve Çok Boyutlu Diziler 
 • Dosyalama İşlemleri 
 • Seyrek Matrisler 
 • Karakter Dizgeleri 
 • Yordamlar ve Fonksiyonlar 
 • Yapılar
 • Özyinelemeli Programlar 

(BMU0102) Programlama ve Algoritma Geliştirme II

Ders İçeriği 

 • Windows Formlarına Giriş 
 • Visual Studio ve Form Tasarımcısı 
 • Kontrollerin Kullanımı 
 • Liste Kontrolleri 
 • Diyaloglar ile Çalışmak 
 • Menüler, Toolbar ve Status Barlar
 • Gelişmiş Windows Forms Başlıkları 
 • Gelişmiş Kontrolleri Kullanma 
 • Kaynaklar 
 • Uygulamalar ve Ayarlar 
 • Veri Erişimi 
 • Veri Bağlayıcı 
 • WPF ile birlikte çalışma

Yazılım Geliştirme Aracı 

Değerli arkadaşlar,  Algoritma ve Programla derslerinde Yazılım Geliştirme Aracı olarak Microsoft Visual Studi 2017 programını kullanacağız. Bu bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde Microsoft SQL Server 2017 ve SQL Management Studio 2017 programlarının da bilgisayarlarınıza kurmanızı tavsiye ederim.

Windows Formlar
ListBox Kontrol Örneği
Form Kontrollerine Giriş