VERİ YAPILARI

Başlarken

Veri Yapıları bölümünde, yazılım geliştirme süreçleri açısından oldukça önem arz eden veri yapıları ve algoritmalar detaylı olarak incelenecektir. Öncesinde ise C diliyle ilgili pek çok uygulama yer almaktadır. Bu uygulamalar C dilinin temellerini öğrenmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Her bölümün kendi ait özel uygulamaları bölüm kapsamında verilmekte ve bölümler düzenli olarak genişletilmektedir. Başlangıç seviyesinde olan kullanıcıların C'ye Girişi ve Algoritmik Yaklaşım bölümlerinin dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyorum. Uygulamaları geliştirmek için Microsoft Visual Studio kullanılmış ve yazım dili C olarak seçilmiştir. 

Algoritmik Yaklaşım bölümü ile algoritma geliştirme yeteneğiniz geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümde C programıyla ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Bu uygulamalar programın kullanım deneyimini arttırmayı hedeflemektedir. Uygulamalar kapsamında döngü/çevrim kurma, koşul yapıları, temel veri türleri, dosyalama işlemleri gibi temel programlama bileşenlerini içeren pekçok ifade kullanılmıştır.

İlerleyen bölümlerde, bilgisayar üzerinde verilerin organizasyonu sağlamak üzere yaygın olarak Sıralama Algoritmaları, Arama Algoritmaları ve Veri Modelleri yer almaktadır. 

Ayrıca C Giriş ve Uygulamaları bölümünde, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE ) öğrencileri için hazırladığımız C derslerini bulabilirsiniz.Ders materyalleri internet ortamında kullanıma sunulmuştur. İsteyen herkes bu materyallerden istifade edebilir. Amacımız C programlama dilini ve bu programlama diline ait bileşenleri en yalı haliyle sizlere aktarmaktır. Bu alanda yaptığımız çalışmalar bize, "bir programlama dilini öğrenen kişilerin, bir başka programlama dilini çok hızlı bir şekilde öğrenebildiğini" göstermiştir. 

 

Eğitmenler


Yrd. Doç. Dr. Zülfü Genç
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgsayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 
Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Zafer CÖMERT
Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Elemanı

 

Kaynaklar

Veri yapıları ve algoritmalar kapsamında pekçok kaynaktan istifade edilmiştir. Bu kaynaklardan ön plana çıkanları paylaşılmıştır. 

  1. Veri yapıları ve algoritmalar, Dr. Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayınevi
  2. C ile veri yapıları, Prof. Dr. İbrahim AKMAN, SAS Bilişim Yayınları
  3. C Programlama Dili, Dr. Rıfat ÇÖLKESEN Papatya Yayınevi,
  4. C Programlama Diline Giriş
C++ Giriş ve Uygulamaları
For Döngüsü
switch case Yapısı
If else Kontrol Yapısı
Operatörler
scanf() ve gets()
printf() ve puts()
Aritmetiksel İşlemler
Değişkenler, Sabitler ve Rakamsal Bilgiler
sizeof()
C Giriş
Algoritmik Yaklaşım
Yapılar ve Uygulamaları
Diziler ve Uygulamaları
İşaretçiler
İntegral Hesabı
Matris Toplamı
Seri Hesabı
Sıralı Olmayan Bir Dizinin En Küçük ve En Büyük Elemanlarını Bulma
İkinci Dereceden Denklemin Köklerini Bulma
Faktöriyel Hesabı
Aritmetik ve Geometrik Ortalama Hesabı
Ortak Katların En Küçüğü (OKEK) Hesabı
Dosyalama İşlemleri
Rekürsif Fonksiyonlar
Arama Alogritmaları
İkili Arama
Doğrusal veya Ardışıl Arama
Sıralama Algoritmaları
Hızlı Sıralama
Kümeleme Sıralaması
Birleşmeli Sıralama
Kabarcık Sıralama
Seçmeli Sıralama Algoritması
Eklemeli Sıralama Algoritması
Bağlantılı Listeler
Çift Yönlü Bağlı Liste Tamsayı Uygulaması
Dairesel Bağlı Liste Karakter Uygulaması
Dairesel Bağlı Liste
Gösterge ile Doğrusal Bağlı Liste Uygulaması
Çift Yönlü Bağlı Listeler
Doğrusal Bağlı Listeler
Yığın ve Kuyruk Modelleri
Yığın ve Dizi ile Gerçekleştirilmesi
Dizi Üzerinde Kaydırmalı Kuyruk Fonksiyonu
Ağaç Veri Modeli ve Uygulamaları
İkili Ağaç ve Simetrik Gezinme Uygulaması
İkili Arama Ağacı
Graf Veri Modeli
En Küçük Yol Ağacı Problemleri ve Kruskal Algoritmasının Uygulanması
En Kısa Yol Problemleri ve Dijkstra Algoritmasının Uygulanması
Graf Veri Modeli
Durum Makinaları ve Gramer Çözümleme
Çıkışsız Sonlu Durum Makinası