Veri Yapıları ve Algoritmalar

Eğitimin Amacı

Veri yapıları ve algoritma dersinin temel amacı bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarının incelenmesi ve uygulanmasıdır. İlaveten, yaygın olarak kullanılan veri yapılarıyla birlikte ilişkili algoritmalar da eğitim kapsamında incelenmektedir.

Eğitim Özeti

 • Eğitimde ilk bölümde kullanılan programlama ortamı, geliştirme ortamının tanıtılması, ilgili yazılımların yüklenmesi ve teknik detaylara yer verilmektedir,
 • İkinci bölümde en temel veri yapısı olan Dizi konusu mercek altına alınarak; ekleme, silme, arama gibi yönetimsel fonksiyonların deneysel analizi yapılmaktadır. ,
 • Devamında çalışma zamanı ve zaman karmaşıklığı konusu incelenir. Algoritma analizi kapsamında asimptotik notasyonlar örnekler ile ele alınır,
 • Algoritma analizini pekiştirmek ve gerçek örnekler üzerinde analiz yapmak üzere sıralama algoritmaları bir sonraki adımda incelenir,
 • Devamında Generic programlama, listeler, bağlı listeler, çift-yönlü bağlı listeler, çevrimli-bağlı listeler, yığınlar, kuyruklar, öncelikli kuyruklar gibi yaygın olarak kullanılan temel doğrusal veri yapıları incelenir,
 • Takip eden bölümde, hash tabloları, sözlükler, setler, ağaçlar, graflar gibi doğrusal olmayan veri yapıları incelenir, kodlanır ve ilgili algoritmaların özellikleri açıklanır,
 • Eğitim sonunda bilgisayar bilimleri açısından yaygın olarak kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarının incelenmesi tamamlanır, algoritma analizleri gerçekleştirilir ve ilgili kodlamalar yapılır.

Hedef Kitle

 • Bilgisayar ve yazılım mühendisliğine yeni başlayanlar,
 • Bilgisayar mühendisliği veya Yazılım mühendisliği lisans bölümü öğrencileri,
 • Programlama becerisini geliştirmek isteyenler,
 • Bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler.

Kazanımlar

 • Bilgisayar ve yazılım mühendisliğine yeni başlayanlar,
 • Bilgisayar mühendisliği veya Yazılım mühendisliği lisans bölümü öğrencileri,
 • Programlama becerisini geliştirmek isteyenler,
 • Bilgi teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyenler.

Ücretsiz olarak kursa katılabilirsiniz.